Centrum Edukacji „Pro Civitas”

Centrum Edukacji "Pro Civitas"

Przygotowanie projektów certyfikatów to jeden
z elementów długofalowej współpracy, którą podejmujemy z Centrum Edukacji „Pro Civitas”. Dotychczas podejmowaliśmy działania m.in.
z zakresu przygotowywania kampanii outdoorowej w ścisłym centrum Kielc oraz przeprowadzaliśmy akcję informacyjną na największych osiedlach.

.klientCentrum Edukacji "Pro Civitas"
.zakres praccertyfikaty